Royal String Quartet

Royal String Quartet

Nowa płyta!

Royal String Quartet w ciągu 25 lat ugruntował swoją pozycję jednego z najbardziej uznanych interpretatorów muzyki najnowszej. Zespół cieszy się bliskimi relacjami z wybitnymi kompozytorami polskimi, którzy powierzają mu wykonania swoich najnowszych utworów. Zarejestrowane przez kwartet kompozycje Krzysztofa Pendereckiego (2013), Pawła Szymańskiego i Pawła Mykietyna (2015) dla brytyjskiej wytwórni Hyperion zostały entuzjastycznie przyjęte...

Czytaj dalej

en