Royal String Quartet

Górecki

2 nominacje do nagrody „Fryderyk 2012”
w kategoriach „Najlepszy polski album za granicą”
oraz „Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej”

I Kwartet smyczkowy op. 62 „Już się zmierzcha“
II Kwartet smyczkowy op. 64 „Quasi una fantasia“ 
III Kwartet smyczkowy op. 67 „... pieśni śpiewają“ 
en