Royal String Quartet

Penderecki, Lutosławski

Nominacja do nagrody Fryderyk 2014 w kategorii Najlepszy album polski za granicą

Krzysztof Penderecki – I Kwartet smyczkowy
Krzysztof Penderecki – II Kwartet smyczkowy
Krzysztof Penderecki – III Kwartet smyczkowy
Witold Lutosławski – Kwartet smyczkowy
en