Royal String Quartet

Penderecki, Lutosławski

Nominacja do nagrody „Fryderyk 2014“
w kategorii „Najlepszy polski album za granicą“

Krzysztof Penderecki – I Kwartet smyczkowy
Krzysztof Penderecki – II Kwartet smyczkowy
Krzysztof Penderecki – III Kwartet smyczkowy
Witold Lutosławski – Kwartet smyczkowy
en