Royal String Quartet

Nowa Płyta!

Royal String Quartet w ciągu 25 lat ugruntował swoją pozycję jednego z najbardziej uznanych interpretatorów muzyki najnowszej. Zespół cieszy się bliskimi relacjami z wybitnymi kompozytorami polskimi, którzy powierzają mu wykonania swoich najnowszych utworów. Zarejestrowane przez kwartet kompozycje Krzysztofa Pendereckiego (2013), Pawła Szymańskiego i Pawła Mykietyna (2015) dla brytyjskiej wytwórni Hyperion zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez międzynarodową publiczność, jak i środowisko dziennikarzy i krytyków.

Założeniem najnowszego przedsięwzięcia RSQ było nagranie płyty, która zawierać będzie skomponowane specjalnie dla kwartetu utwory Pawła Mykietyna, Aleksandra Nowaka i Sławomira Wojciechowskiego, których premiera odbyła się w ramach kolejnych odsłon Festiwalu Kwartesencja. Utwory nie były dotąd nigdy rejestrowane - album wydany w CD Accord to ich fonograficzna premiera.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny Ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Płyta została nagrana dzięki wsparciu Fundacji „Pro Muzyka Nowa”.

en