Royal String Quartet

Koncert: W ciszy

Już w starożytności Pitagoras twierdził, że „muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”. W minionym wieku Henryk Elzenberg uzasadniał, że „kultura jest próbą zmuszenia dziejów, żeby służyły wartości”. W pandemicznych, trudnych czasach w ludziach nasilają się takie emocje jak niepokój, lęk czy niepewność. Nakładające się na siebie kryzysy ekosystemu, gospodarki, sfery publicznej, społecznego zaufania i solidarności stawiają przed nami szczególne wyzwania. Odpowiedź na to, co się dzieje, nie może polegać jedynie na minimalizowaniu strat. Powinna stanowić konstruktywną wizję budowania nowej, otwartej i demokratycznej wspólnoty oraz regeneracji sfery publicznej.

Kultura dysponuje istotnymi narzędziami, a muzycy kluczowymi kompetencjami, które powinny zostać teraz uruchomione: wyobraźnią pozwalającą na wypracowywanie nowych modeli komunikacji i współdziałania, umiejętnością kształtowania nowego języka opisu rzeczywistości i budowania sytuacji realnego spotkania z Innymi. Zespół Royal String Quartet swoją działalnością udowodnił wielokrotnie, że nie tylko wyznacza trendy w muzyce współczesnej, ale jest także aktywnym uczestnikiem sfery publicznej. Aby uruchomić swój transformacyjny potencjał, kultura sama musi przebudować własną logikę działania, weryfikując prymat konkurencji i indywidualizmu na rzecz dowartościowania kooperacji, solidarności i wspólnoty. Nowy projekt zespołu zakłada zwrot ze sfery trudnych emocji w stronę wytchnienia i harmonii poprzez realizację działań na najwyższym poziomie wykonawczym, poprzez ukazanie przystępnego, acz niepozbawionego metafizyki oblicza muzyki klasycznej.

„W ciszy” to koncert, który konfrontuje różne stylistyki kompozytorów tworzących w różnych okresach historii muzyki. Udowadnia jednak, że pomimo tych odmienności, można w nich znaleźć pewien wspólny mianownik wymiaru sacrum. Ukazuje zarazem, że opromieniona złą sławą nieprzystępności czy kakofonii muzyka współczesna, ma wiele nieodkrytych walorów. Może też dać ukojenie od nadmiaru decybeli, informacji, problemów i trosk otaczających nas w kwarantannie.

en